Сотни палестинских беженцев прорвали границу с Египтом

реклама